จอย OKER USB U-900 Yellow
รหัสสินค้า : U-900 Yellow
น้ำหนัก : 0.3 กก.
250 บาท

รายละเอียดสินค้า
- สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ plug and play.
- มีการดัด แปลงให้มีการเลียนแบบ การควบคุมการทำงานด้วยโหมด arbitrarily
- มี 12 ฟังก์ชั่นในการตอบสนองการเล่น เกมส์ของคุณ
- ออกแบบรูป ร่างมาเป็นพิเศษให้ความรู้สึกสบาย และมีระบบสั่น เสือ นที่แข็งแรง