Power Supply OKER EB-650
Product Code : EB-650
Weight : 2.0 Kg.
650 บาท

รายละเอียดสินค้า
- มีกำลังไฟฟ้า 650 วัตต์
- รองรับการใช้งานซีพียู Intel Core 2 Duo และ AMD Phenom
- รายละเอียด การใช้งานสอดคล้องกับ ATX เวอร์ชั่น 2.03 และ ATX 12V เวอร์ชั่น 1.1